• En løsning<br>der holder vand

  En løsning
  der holder vand

 • En løsning<br>der holder vand

  En løsning
  der holder vand

 • En løsning<br>der holder vand

  En løsning
  der holder vand

 • En løsning<br>der holder vand

  En løsning
  der holder vand

Type 2298


Monteres i målerbeslag, som den forskydelige forskruning efter vandmåleren. Sikrer tilbagestrømningssikring for medium kategori 2 iht. EN 1717, samt rørcenteranvisning 015. Kan skiftes i eksisterende installation ved målerskiftet. Monteret forskydelig forskruning udskiftes og type 2298 monteres uden anden ændring i installationen.

Leveres med omløber fra 1” til 2”. Kontraventilen samt kontrolproppen er let tilgængelig, så kontraventilen med lethed kan kontrolleres.

Download datablad Type 2298